สังคมท้องถิ่น

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะฯ ร่วมมอบสิ่งของ และเงินช่วยเหลือผู้ได้บาดเจ็บ

%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3-3

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะฯ ร่วมมอบสิ่งของ และเงินช่วยเหลือผู้ได้บาดเจ็บจากเหตุท่อแก๊สระเบิด

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.63 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส สังกัดสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกเยี่ยมมอบสิ่งของ และมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้บาดเจ็บจากเหตุท่อแก๊สระเบิดเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลบางบ่อ จำนวน 3 ราย โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รายละ 3,000 บาท และที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ อีกจำนวน 3 ราย รายละ 5,000 บาท ซึ่งผู้บาดเจ็บ รักษาตัว อยู่ห้องไอซียู ในการนี้ท่านพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ได้ร่วมออกเยี่ยมพร้อมมอบชุดธารน้ำใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ รวมจำนวน 9 ราย.

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*