สังคมท้องถิ่น

ครอบครัวตระกูล จิรยาภากร ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายสุดใจ จิรยาภากร (เฮียเอี๋ยว)

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%81

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.63 นางวันทนา จิรยาภากร นำพี่น้องเครือญาติครอบครัวตระกูล จิรยาภากร เช้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายสุดใจ จิรยาภากร (เฮียเอี๋ยว) ประธานกรรมการ บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรปราการ ณ บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 916 หมู่ 6 ซอยเทศบาลบางปู 19 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยนายสุดใจ จิรยาภากร (เฮียเอี๋ยว) ได้กล่าวขอบคุณพร้อมให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยร่วมกับนางวันทนา จิรยาภากร (พี่สาว) ควักเงินส่วนตัวคนละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) มอบให้กับพี่น้องผู้นำครอบครัว 5 คน คนละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อให้นำไปเป็นขวัญถุง สำหรับการทำทุน และการดำรงชีวิตประจำวัน ภายในครอบครัว นอกจากนี้ยังมี หน่วยงานข้าราชการ เจ้าของบริษัท ห้างร้าน เดินทางมาร่วมอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายสุดใจ จิรยาภากร (เฮียเอี๋ยว) ประธานกรรมการ บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรปราการ อีกดัวย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*