สังคมท้องถิ่น

อดีตผู้ป่วยโรคเรื้อน โวยสถาบันราชประชาสมาสัย ไม่บูรณะอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ครั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%82%e0%b8%a7

อดีตผู้ป่วยโรคเรื้อน โวยสถาบันราชประชาสมาสัย ไม่บูรณะอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ครั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคาร ผ่านมา 60 ปี ถูกปล่อยทิ้งร้างอย่างไร้ค่า

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ต.ค.63 นายประเทือง แซ่เอี๊ย อดีตผู้ป่วยโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย ชุมชน ปู่เจ้า หมู่ 7 นำผู้สื่อข่าวลงพื้นตรวจสอบอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย หรือ อาคารมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ตั้งอยู่ในสถาบันราชประชาสมาสัย สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดงสมุทรปราการ ครั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอคุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย โดยมีเงินสมทบจากราชวงศ์ ข้าราชบริพาร และประชาชน เพื่อช่วยก่อสร้างอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย โดยวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอคุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ และก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2503 เป็นเงินจำนวน 299,800 บาท

โดยอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย เป็นอาคารสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อน ตลอดจนค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันและการรักษาโรคเรื้อน รวมไปถึงให้บริการด้านการฟื้นฟูร่างกายและการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อน จนในที่สุดการควบคุมโรคเรื้อนไม่ให้ระบาดในประเทศไทยก็สำเร็จไปด้วยดี โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ก็พบว่าอัตราการระบาดของโรคเรื้อนลดน้อยลงเป็น 0.11 ต่อจำนวนประชากร 10,000 คน นับว่าโรคเรื้อนไม่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของไทยอีกต่อไป ผ่านมา 60 ปี ปัจจุบันถูกปล่อยทิ้งร้างอย่างไร้ค่า สภาพภายนอกดูดีแต่ภายอาคารชำรุดทรุดโทรมผุพัง ทั้งฝาผนัง พื้นปาร์เก้ กระเบื้องหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง และอุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดหลุดร่วง แตกหักเสียหาย ขาดการบำรุงดูแลรักษาทำความสะอาดมานานนับปี จนไม่สามารถใช้หรือจัดกิจกรรมใดๆ ได้

ด้านนายประเทือง แซ่เอี๊ย คณะกรรมการชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน (ตามรอยพ่อ) อดีตผู้ป่วยโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย ชุมชน ปู่เจ้า หมู่ 7 ได้กล่าว ตนและอดีตกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อน อยากจะบูรณะอาคารราชประชาสมาสัย ซึ่งเป็นอาคารของ พ่อหลวง ปัจจุบันถูกปล่อยทิ้งร้าง โดยได้ทำการประชาพิจารณ์ ร่วมกับทางสถาบันราชประชาสมาสัย ไปแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการบูรณะ มีเพียงนำดินมาถมจนทำให้อาคารดูต่ำ ทั้งที่ของเก่ามีบันไดถึง 5 ขั้น ภายในก็ปล่อยให้ทรุดโทรมไม่มีใครดูแล โดยตน และอดีตผู้ป่วยโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย ชุมชน ปู่เจ้า หมู่ 7 พร้อมใจกันที่จะดูแล โดยจะบูรณะกันเองเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*