สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู ส่งมอบอาคารเรียน มูลนิธิร่วมกตัญญู หลังที่ 34

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%ad

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 พ.ย.63 ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู, นางสาวสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญู นายสุรินทร์ สู่สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายมูลนิธิร่วมกตัญญู โบ๊ท วิบูลย์นันท์ นางสาวเกศรินทร์ (นุ้ย) เล็บครุฑ นางสาวอุษณียาภรณ์ (หน่อย) ผลเจริญ ดาราอาสาฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญู ตลอดจน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมกันส่งมอบอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู หลังที่ 34 ให้กับ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง หมู่ที่ 1 บ้านพายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญู โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตลอดจน นายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง พร้อมทั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหย่บ้าน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง ร่วมให้การต้อนรับ

โดยบรรยากาศภายในพิธี ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ชัยมงคลคาถา ถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้น ได้มีพิธีเปิดป้ายส่งมอบอาคารเรียน มูลนิธิร่วมกตัญญู หลังที่ 34 พร้อมทั้ง มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน และทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง สำหรับ การส่งมอบอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู หลังที่ 34 ในครั้งนี้ เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้เสียหาย เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญู โดยทางมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) เป็นจำนวนเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง มีนักเรียน จำนวน 102 คน สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมปีที่ 3

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*