สังคมท้องถิ่น

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ จัดการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อม

%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a5

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ จัดการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 4 พ.ย.63 ที่ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลีสมุทรปราการ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ นำโดย นายปรีดา เทิดทินวิทิต ผู้จัดการศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ได้จัดการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมี นายยรรยง เกษมวีรศานต์ ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พต.อ.พีรศักดิ์ รอดบน ผกก.สภ.บางพลี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และ อาสาฯมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าร่วมกิจกรรม

โดยกฎกระทรวงกำหนด ตามมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีบริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด เป็นหน่วยฝึก ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม ซึ่งมีพนักงานศูนย์การค้า และพนักงานร้านค้า ภายในศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับ การจัดฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ก็เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การลดความสูญเสีย ที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*