สังคมท้องถิ่น

คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุม เพื่อติดตามการแก้ปัญหา

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2

คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุม เพื่อติดตามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้รถ ใช้ถนน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 4 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป) เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการ การอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งติดตามปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการจราจร การใช้รถ ใช้ถนน โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงผลกระทบต่อการจราจรช่วงถนนศรีนครินทร์ ถนนเทพารักษ์ และถนนสุขุมวิท ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 60 รวมทั้งติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบการจราจรบริเวณวงเวียนท้ายบ้าน เพื่อแก้ปัญหารถบรรทุกสัญจรบนถนนจักกะพาก ผ่านบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งทำให้เกิดการสั่นสะเทือนส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่แล้วกว่าร้อยละ 90 นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และผลกระทบของประชาชนในพื้นที่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*