สังคมท้องถิ่น

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ ซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2563

%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a5-2

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ ซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2563 เพื่อให้พนักงาน ผู้ประกอบการธุรกิจในศูนย์การค้าฯมีความเข้าใจการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เมื่อเกิดสถานการณ์จริง รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ Fire Man ของศูนย์การค้าฯ ได้ฝึกซ้อมการเข้าระงับเหตุได้ด้วยความปลอดภัย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 พ.ย.63 ที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ ถนนเทพรัตน กม.12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2563 โดยมีนายสิงห์คำ พันเพชร ปลัดอาวุโสอำเภอบางพลี นายชะออม สังข์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพลี ตลอดถึงหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมสังเกตการณ์ มีพนักงานของศูนย์การค้าฯ พนักงานร้านค้า ผู้ประกอบการธุรกิจในศูนย์การค้าฯเข้าร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟในครั้งนี้

นายปรีดา เทิดทินวิทิต ผู้จัดการศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ เปิดเผยถึงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการซักซ้อมให้พนักงานของศูนย์การค้าฯ พนักงานร้านค้า ผู้ประกอบการธุรกิจในศูนย์การค้าฯ ได้มีความเข้าใจการปฏิบัติตนด้วยขั้นตอนที่ถูกต้อง เมื่อเกิดสถานการณ์จริง รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ Fire Man ของศูนย์การค้าฯ ได้ฝึกซ้อมการเข้าระงับเหตุได้ด้วยความปลอดภัยและถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อเป็นไปตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ พนักงานศูนย์การค้าฯ พนักงานร้านค้า ผู้ประกอบการธุรกิจและประชาชนผู้มาใช้บริการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*