ศาสนาและการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีต้อนรับนาย ทศพร ถือพุดซา

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีต้อนรับนาย ทศพร ถือพุดซา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 คนใหม่

ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ คณะบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีต้อนรับนายทศพร ถือพุดซา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ คำนู และนายวัชรพงษ์ คล้ายโพธิ์กลาง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 กล่าวแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับคณะผู้เดินทางมาส่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา และคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดี

โดยบรรยากาศของพิธีต้อนรับในวันนี้ ได้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เดินทางมาร่วมส่งและแสดงความยินดีกับนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และรองผู้อำนวยการอีก 2 ท่าน พร้อมมอบของที่ระลึก กันเป็นจำนวนมาก

สำหรับนายทศพร ถือพุดซา ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยมีนโยบายในการบริหารงานคือ “สมุทรปราการ 1 ต้องเป็น 1 น่าอยู่ อุ่นใจ ปลอดภัย สร้างนิสัย รากฐานการเรียนรู้ มีคุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ”

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*