ศาสนาและการศึกษา

คณะกรรมการสภานักเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81

คณะกรรมการสภานักเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “ราษฎร์นิยมธรรมเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 พ.ย.63 ที่ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บ้านคลองสี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ผอ.ดุษิต ศรีหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม เป็นประธานในพิธีลั้นฆ้อง กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “ราษฎร์นิยมธรรมเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2563 และมี ครูณิชกานต์ เสรีรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพิ่มทักษะด้านกีฬา มีความซื่อสัตย์ ความอดทน ปฏิบัติตามกฎ และกติกา

โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม ได้ฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญ คือการได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจ ว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือ ทำให้เรารู้จักคำว่าความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ไปจนถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งคณะครู และนักเรียน ออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีเขียว และสีชมพู สำหรับประเภทกีฬา ประกอบไปด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาแชร์บอล กีฬาเปตองหญิง –ชาย ป.1- ป.3 กีฬาเปตองหญิง-ชาย ป.4 – ป.6 กีฬากรีฑา หญิง-ชาย ป.1 – ป.6 การประกวดกองเชียร์ และลีดเดอร์ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีเหล่าบรรดากองเชียร์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนมาให้กำลังใจกันถึงขอบสนาม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*