ศาสนาและการศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-4

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 พ.ย.63 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ วัดชัยมงคล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้องเพรียง

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัดจัดพิธีฯ ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดศูนย์กลางจังหวัดทุกจังหวัด หรือตามที่เห็นสมควร

สำหรับในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดชัยมงคล ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*