สังคมท้องถิ่น

ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่ มอบสิ่งของ

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9b

ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่ มอบสิ่งของ และเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู่ยากไร้ ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยคุณแม่สุรินทร์ นาคดี ประธานชมรมฯ รองนายกอบต.บางพลีใหญ่ นางประเสริฐ จันทร์อ่อน นางสาวจันทร์ประภา ทรัพย์สิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 23 ตำบลบางพลีใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกของชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสมุทรปราการ,คณะ อสม.ในพื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่ ร่วมลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รายละ 5,000 บาท พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค โดยในครั้งนี้ได้ส่งมอบให้กับราษฏรในอำเภอบางพลีจำนวน 2 ราย ประกอบไปด้วย นางกุหลาบ อยู่แสง อายุ 82 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอบางพลี อาศัยอยู่ใต้ถุนสะพานข้ามคลองสำโรงแยกคลองขุด มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุอย่างเดียว มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก และรายที่ 2 เป็นราษฏรชาวบางพลีซึ่งอาศัยอยู่บ้านริมคลองภายในซอยขจรวิทย์ หมู่ที่ 23 ตำบลบางพลีใหญ่

โดยโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้มอบหมายให้กับ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยนางสุรินทร์ นาคดี ประธานชมรมฯ ออกสำรวจพื้นที่เพื่อช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ โดยมีการคัดกรองจาก ฝ่ายปกครอง คณะ อสม. คณะทำงานในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ โดยจะมีการมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์ เครื่องอุปโภค บริโภคและหาแนวทางการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนรายอื่นๆต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*