สังคมท้องถิ่น

บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีกำแพง ผสมผสานเรื่องราวของชีวิต วัฒนธรรม

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad-3

บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีกำแพง ผสมผสานเรื่องราวของชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี THINK EARTH”คืนชีวิต คิดห่วงใยในผืนโลก”

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ผ่านมา บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด นำโดย นายฮิโรชิ ทะเทะอิวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด นายอาคม เกาทัณฑ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีกำแพงอาคารภายใน บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ภายใต้แนวทางในการทำงาน THINK EARTH คือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้วยการจัดกิจกรรมที่ผสมผสานเรื่องราวของชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ อย่างสอดคล้องกับความหมายของคำว่า E-A-R-T-H เน้นการสร้างวิธีคิดโดยการใช้ชีวิตให้สมดุลกับธรรมชาติ

บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ผู้ผลิตแบตเตอรี่ยีเอส ที่ครองความนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทย ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ โดยนำ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 50 คน ร่วมกันสร้างสรรค์ออกแบบผลงานการวาดภาพบนกำแพงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในสถานที่ทำงานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*