สังคมท้องถิ่น

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a1-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-6

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วพื้นที่ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดเปร็งราษฎร์บำรุง โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประชาชนเข้าร่วม

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วพื้นที่ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้มอบหมายให้ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อน ในชีวิตและทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมายกำหนด

ในการนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกมาตรการและดำเนินการเพื่อมุ่งบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมรอบด้าน โดยเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบความเดือดร้อนฯ จังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาตรวจสอบจำนวนผู้ที่รับผลกระทบแล้ว และ ปตท. จะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 66 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21.45 ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้เสียชีวิต 3 ราย รายละ 5,000,000 บาท โดยมอบให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย รายละ 500,000 บาท ผู้ที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 19 ราย รายละ 200,000 บาท ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 43 ราย รายละ 50,000 บาท

ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจะยังคงมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายจากบริษัทประกันภัย แล้วแต่กรณี เช่น ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดรายได้ และ ปตท. อยู่ระหว่างเสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างเหมาะสมสำหรับผู้บาดเจ็บสาหัสอย่างมาก รวมทั้งเพื่อให้ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดเชยค่าเสียหายและค่าขาดรายได้โดยเร็ว ในวันนี้ ปตท. จึงได้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทนบริษัทประกันภัยไปก่อนจำนวน 10 ร้านค้า มูลค่ารวมประมาณ 4 แสนบาทด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*