สังคมท้องถิ่น

กาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม“วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2

กาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม“วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”เพื่อออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ อบต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส สังกัดสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” เพื่อออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน โดยมี นายกฤษณะ อยู่สุข รองปลัด อบต.แหลมฟ้าผ่า รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางพาณี อนรรฆเดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ตลอดจน เจ้าหน้าที่ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส อาสายุวกาชาด เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แหลมฟ้าผ่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า เจ้าหน้าที่ (อสม.) ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตลอดจน ครอบครัวยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ ต.แหลมฟ้าผ่า และ ต.นาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมกิจกรรม

โดยบรรยากาศภายในงาน ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท และชุดธารน้ำใจแก่ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า จำนวน 17 ราย และผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จำนวน 30 ราย จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย โดยมอบเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท และชุดธารน้ำใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ประกอบไปด้วย 1.นายเสริม แสงทอง อายุ 79 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 2.นายสมพงษ์ ชัยชูนาวี อายุ 77 ปี ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง สายตาฝ้าฟาง ส่วนรายที่ 3.นายฉอ้อน ฟักทิม อายุ 74 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว อีกทั้งยังพบว่ามีไข้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือนำตัวส่งต่อ รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้มีหนังสือถึงนายกเหล่ากาชาด ทุกจังหวัด เพื่อขอให้เหล่ากาชาดทุกจังหวัดพิจารณาประสานงานเชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ในขณะเดียวกันอาจเชิญกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหรืออาสาสมัครเครือข่ายสภากาชาดไทยในพื้นที่ เช่น ยุวกาชาด อาสาสมัครสภากาชาดไทย ฯลฯ รวมทั้ง ภาคเอกชน หรือผู้มีจิตกุศลจะร่วมทำบุญกับเหล่ากาชาดจังหวัด ได้พิจารณาจัดงาน “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” โดยนำพันธกิจของสภากาชาดไทยมาเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น การออกไปเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม หรือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ คนชรา การจัดหาภาชนะเก็บน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้าน ชุมชน โดยการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนตามโครงการนี้ จะเป็นพลังสำคัญหากทำพร้อมกัน ทุกจังหวัดเพราะสามารถช่วยเหลือประชาชน และประเทศชาติได้อย่างทั่วถึง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*