สังคมท้องถิ่น

กลุ่มอาสาสมัครอโกด้า จัดกิจกรรมมอบผืนป่าคืนสู่ธรรมชาติ ภายใต้โครงการ CSR

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1

กลุ่มอาสาสมัครอโกด้า จัดกิจกรรมมอบผืนป่าคืนสู่ธรรมชาติ ภายใต้โครงการ CSR ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรอย่างยังยืน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 พ.ย.63 ที่สถานตาอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จอห์น บราวน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอโกด้า นำพนักงานกลุ่มอาสาสมัครอโกด้า กว่า 50 คน ร่วมกิจกรรมมอบผืนป่าคืนสู่ธรรมชาติ ภายใต้โครงการ CSR ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรอย่างยังยืน โดยบรรยากาศภายในกิจกรรมเป็นการ จัดเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณริมป่าชายเลน โดยมีการคัดแยกขยะ ประเภท โฟม ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และถุงพลาสติก ออกจากกัน ก่อนนำมาชั่งกิโล พร้อมนำส่งโรงงานขยะรีไซเคิลต่อไป

นอกจากนี้ ทางกลุ่มอาสาสมัครอโกด้า ยังร่วมกันปลูกต้นกล้าไม้โกงกาง จำนวน 300 ต้น ตามริมชายฝั่งเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ก็เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ แก่ กลุ่มอาสาสมัครอโกด้า ซึงมีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รู้ถึงสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศน์ของผืนป่าชายเลน ว่าด้วยการสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมเมือง

โดยเริ่มจากการบริหารงานภายในองค์กร ที่มุ่งเน้นการควบคุมการดำเนินงานในทุกกระบวนการของห่วงโซ่ธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมลงสู่ระดับชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างจิตสำนึก และกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขที่ยั่งยืนสู่สังคมไทยต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*