สังคมท้องถิ่น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” ลงน้ำ

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9b

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” ลงน้ำ เพื่อใช้ในภารกิจตรวจการณ์ในทะเลและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม

ที่อู่ต่อเรือ บริษัทมาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ พลตำรวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” ลงน้ำ โดยมี นางนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ

สถานการณ์ปัจจุบันมีการลักลอบค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในทะเลของประเทศไทย ซึ่งรูปแบบการกระทำความผิดมีความหลากหลาย มีการลักลอบซื้อขายกันในทะเลเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีเรือตรวจการณ์ที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปนม.ตร.) จึงได้มีโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม โดยได้ว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการต่อเรือ

สำหรับเรือตรวจการณ์“ปทุมวัน 2 (817) มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม รวมถึงภารกิจตรวจลาดตระเวนสำหรับงานป้องกันปราบปรามและจับกุมการกระทำผิดกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น ค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกู้ภัยทางน้ำ คุ้มครองและป้องกันทรัพยากร รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาความมั่นคงและอำนาจอธิปไตยของชาติ ตามแนวชายแดนด้านฝั่งทะเล

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*