สังคมท้องถิ่น

“บางกอกฟรีเทรดโซน”ร่วมกับ อบต.บางเสาธง จัดกิจกรรม CSR.ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ

%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1

“บางกอกฟรีเทรดโซน”ร่วมกับ อบต.บางเสาธง จัดกิจกรรม CSR.ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายฝั่ง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมริมทะเล

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พ.ย.63 ที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ นายเชิญชัย นิยมานุสร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด และนายสุวรรณ ภูมิสวัสดิ์ รองนายก อบต.บางเสาธง ประธานสิ่งแวดล้อมของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน นำคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด, บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน), บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน), ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์ และอินดัสเทรียล (PRM) ,บริษัท วีมา เอ็นไวรอนเม็นทอล เทคโนโลยีส์ จำกัด และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.บางเสาธง เข้าร่วมกิจกรรม CSR.ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายฝั่ง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมริมทะเล โดยมี จ่าสิบเอกหัสชัย ไกรวุธ เจ้าหน้าที่จากกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติศึกษา และสาธิตวิธีการปลูกป่าชายเลน

สำหรับ กิจกรรม CSR.ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายฝั่ง ในครั้งนี้ เป็นโครงการของ“บางกอกฟรีเทรดโซน” ที่ทำเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บขยะพลาสติกที่ลอยมากับน้ำและมาติดอยู่ตามชายฝั่งทะเลในป่าชายเลน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ที่วางไข่ของสัตว์น้ำ ส่วนการปลูกป่า เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีบ้านเรือน ประชาชน และโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น การช่วยกันปลูกป่าก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อม และชุมชน โครงการบางกอกฟรีโซน เป็นเขตอุตสาหกรรมเขต ฟรีโซน และโกดังให้เช่า ตั้งอยู่ในเขต จ.สมุทรปราการ มีความต้องการที่จะส่งเสริม ทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจาก อบต.บางเสาธง ที่ผ่านมาทางโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การเข้าไปดูแลโรงเรียน อนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในเขต อบต.บางเสาธง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังมีบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทแม่ของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน มาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ทางด้าน นายสุวรรณ ภูมิสวัสดิ์ รองนายก อบต.บางเสาธง กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม ปลูกกล้าเพิ่มป่า ปลูกพันธ์ไม้ป่าชายเลน เช่น ต้นโกงกาง และต้นแสมขาว ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR. ของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นกำแพงธรรมชาติ เพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งได้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งเพราะพันธุ์สัตว์น้ำ ที่สถานตากอากาศบางปู เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมาก ทาง อบต.บางเสาธงได้สนับสนุนนำเจ้าหน้าที่ของทาง อบต.บางเสาธง มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*