ศาสนาและการศึกษา

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ประธานฝ่ายสงฆ์

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93-2

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ในโครงการ วันศุกร์วันพระ

เมื่อเวลา 07.45 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ คณะบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกับ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมถวายการต้อนรับ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ในโครงการ วันศุกร์วันพระ เพื่อนำสิ่งที่ได้มาส่งย้อนกลับไปเพื่อพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนของตนในส่วนที่ขาดอยู่ โครงการ วันศุกร์วันพระ โดยมีนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มอบหมายให้ ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในต่อไป จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่ กล่าวคำอาราธนาขอศีล 5 จากนั้น พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกันกล่าวคำถวายสังฆทาน กล่าวคำถวายข้าวพระพุทธ และกรวดน้ำให้กับบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวร

จากนั้น พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง กล่าวสัมโมทนียกถา แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ว่า ผู้บริหารการศึกษาควรเป็นแบบอย่าง ด้วยการนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ วางเป็นแนวทางเพื่อปลูกฝั่งให้คณะครู นักเรียน ได้ตระหนักในการปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ ด้วยกาย วาจาและใจ แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ซึ่งถือว่าเป็นพระอรหันต์ นับว่ามีส่วนสำคัญอันดับต้นๆ เพื่อให้การดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ และในส่วนผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องแสดงความรัก ความห่วงใย และให้อภัยลูกได้ทุกเรื่องเช่นกัน การปฎิบัติตนด้วยการเป็นผู้ให้ เสียสละเพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อานิสงในการความดีที่เราได้ทำไป จะย้อนกลับมาส่งเสริมให้การสนับสนุนให้เรามีความสุข มีความเจริญก้าวหน้าของ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาได้ในที่สุด

สำหรับการดำเนินโครงการ โครงการ วันศุกร์วันพระ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการนำสิ่งที่ได้มาส่งย้อนกลับไปเพื่อพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนของตนในส่วนที่ขาดอยู่ผู้บริหารสถานศึกษาเอง ควรที่จะต้องทำความเข้าใจกับพระสงฆ์ ผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ทราบถึงวัตถุประสงค์นี้ด้วยเช่นกัน ไม่กำหนดปัจจัยและของที่จะให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในโครงการ วันศุกร์วันพระ ให้เป็นไปตามกำลังความศรัทธา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับครู ผู้ปกครอง จากที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้น เลยอยากให้โรงเรียนต่างๆ ลองนำไปปฎิบัติกัน หลังจากนั้น พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง มอบปัจจัยที่ได้รับถวายมา ให้กับนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมสมทบเพิ่มเติมให้เต็มจำนวน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*