สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2563

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-4

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2563 เตรียมจัดงานประจำปี วันคล้ายวันเกิดองค์หลวงปู่ไต้ฮงโจ๋วซือกง

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 12 พ.ย.63 ที่ห้องประชุม มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ นายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 เตรียมจัดงานประจำปี วันคล้ายวันเกิดองค์หลวงปู่ไต้ฮงโจ๋วซือกง โดยมี รองประธานฯ คณะท่านที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

โดยประธานในการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 รวมทั้ง เรื่องรับรองฐานะทางการเงิน และเรื่องกิจกรรมสาธารณกุศล ต่างๆ ของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ก่อนเข้าสู่วาระพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม และเรื่องพิจารณานิมนต์พระสงฆ์จีน วัดโพธิ์แมนคุณาราม มาประกอบพิธีสวดขัยมงคลงานประจำปี วันคล้ายวันเกิดหลวงปูไต้ฮงโจ๋วซือกง ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม นายสุดใจ จิรยาภากร (เฮียเอี๋ยว) ประธานกรรมการ บริษัท โคมอสคอปอเรชั่น จำกัด, ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรปราการ และรองประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ได้มอบเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 200 ตัว มูลค่า 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท) ให้กับทางมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ นำไปใช้งานในด้านการกุศลของมูลนิธิฯ อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*