สังคมท้องถิ่น

โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97

โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลรัทรินทร์ เป็นโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ

เมื่อเวลา 07.09 น.วันที่ 12 พ.ย.63 ที่โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนถวายเครื่องบูชากราบไหว้เทวดาฟ้าดิน ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลฯ และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตน์ตรัย ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จำนวน 9 รูป โดยได้รับความเมตา จากพระมหาสมิทธ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคล ให้แก่คณะผู้บริหารฯ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ เนื่องในโอกาสเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลรัทรินทร์ บางปู เป็นโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ

โดยมี แพทย์หญิงสกาวรัตน์ จรูญศรี ผู้ถือหุ้นบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) นายแพทย์เขตโสภณ จัตวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ นายสุริยันต์ ไคจรโรจน์ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลศิครินทร์ บางนา และโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับ โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ หรือโรงพยาบาลรัทรินทร์ เดิม เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงแห่งเดียวในเขตบางปู มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและเฉพาะทางหลายสาขา ซึ่งอยู่ในกลุ่ม บริษัท ศิครินทร์ จำกัด มหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อ SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED (SKR)

โดยโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ (เครือศิครินทร์) มีการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม และสามารถรองรับผู้ประกันตนจำนวน 120,000 คน ซึ่งปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ให้บริการ และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ และได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*