สังคมท้องถิ่น

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดี ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%98%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดี ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 12 พ.ย.63 ที่หอประชุมเฉิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการนักเรียน คณะครู บุคลากรทางกาศึกษา และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดี ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยมี ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผอ.กิตติศักดิ์ ชาญอักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และนายธำรง สุวรรณปาล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมป์ กล่าวแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้ รับของที่ระลึก

โดยมี พระมหาสมิทธ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ และ ดร.บุญจักรวาล รอดบำเรอ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ กล่าวให้การต้อนรับ และกล่าวแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้และมอบของที่ระลึก ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยบรรยากาศภายในพิธีต้อนรับและแสดงความยินดี ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นไปด้วยความชื่นมื่น มีเหล่าบรรดาคณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการฯ อดีตผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตลอดจน คณะผู้บริหารฯ คณะครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 และแขกผู้มีเกียรติ ต่างเดินทางมาร่วมอวยพร มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ คนใหม่ กันเป็นจำนวนมาก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*