ศาสนาและการศึกษา

GS Battery มอบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน

gs-battery-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93-%e0%b9%81

GS Battery มอบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีผนังอาคาร ภายใต้แนวคิด 30 ปี “THINK EARTH”ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2563

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 16 พ.ย. 63 ที่ บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายประกาสิทธิ์ พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้ให้เกียรติมาเปิด GS Park & GS Recreation Room มอบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะครู และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีผนังอาคาร ภายใต้แนวคิด 30 ปี “THINK EARTH” ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2563 ณ บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ พร้อมทั้ง จัดเลี้ยงอาหารขอบคุณพนักงานทุกคน โดยมี Mr.Hiroshi Tateiwa กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายอาคม เกาทัณฑ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด และคณะฝ่ายบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

GS Battery ร่วมสืบสานโครงการ “Think Earth” ของ ดร.พรเทพ พรประภา โดยร่วมฉลอง 30 ปี “THINK EARTH” โดยให้เด็กนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีผนังอาคาร บ่อบำบัดปรับทัศนยีภาพ ของบ่อบำบัด ใน Concept “ 30 ปี Think Earth” โดยมีการจัดทำสวนสุขภาพ “GS Park” ปลูกต้นโกงกางลดการกัดเซาะพังทลายของดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นปอดแห่งใหม่ของชาว GS นอกจากนี้ ยังสร้างห้องสันทนาการใหม่ “GS Recreation Room” ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นสถานที่ผักผ่อนในช่วงเวลาพัก ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่ทางบริษัทฯ ด้ดำเนินการไปนั้น เพราะเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสื่อสาร และสานต่อแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนสืบไปในอนาคต

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*