ศาสนาและการศึกษา

สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ วัดชัยมงคล

%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%93%e0%b8%a3-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa

สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ วัดชัยมงคล ออกรับบิณฑบาต ในพื้นที่หมู่บ้านทวีทอง 1 ทวีทอง 5 และชุมชนศรีเพชร

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 21 พ.ย.63 พระหาบุญสม อาจิณณปุญโญ หัวหน้าพระวิทยากรศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล ได้นำสามเณรที่เข้าร่วมการบรรพชาในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ วัดชัยมงคล จำนวน 50 รูป ออกรับบิณฑบาต ในพื้นที่หมู่บ้านทวีทอง 1 หมู่บ้านทวีทอง 5 และชุมชนศรีเพชรการเคหะ โดยมีนายทินกร ไพรพนานนท์ ประธานชุมชนศรีเพชรการเคหะ และนายอทิเดช วิระมิตรชัย ประธานชุมชนหมู่บ้านทวีทอง 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน ร่วมประสานงานและคอยอำนวยความสะดวก ในการออกรับบิณฑบาต ครั้งนี้ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญถวายปัจจัย และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่สามเณรตลอดเส้นทางการออกรับบิณฑบาต

สำหรับ โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ทางศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรทปราการ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*