สังคมท้องถิ่น

คณะผู้บริหารธนาคารทหารไทยและธนชาต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3

คณะผู้บริหารธนาคารทหารไทยและธนชาต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ร่วมส่งมอบโครงการจุดประกายโดยไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบีและธนชาต “ร้านวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง 1”

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 22 พ.ย.63 ที่บริเวณหน้าสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง 1 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย ทีเอ็มบีและธนชาต นายดุลมลชัย วิวัฒน์วรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ส่งมอบโครงการจุดประกายโดยไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบีและธนชาต “ร้านวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง 1” กิจกรรมดีๆ ภายใต้โครงการ FAI-FAH for communities 2020 เปลี่ยนเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยังยืน โดยมี นายวิชัย คำบุญเรือง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง 1 กล่าวประวัติวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง 1 และนายจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) – ธนาคารทีเอ็มบี ธนาคารธนชาต จำกัด การเคหะแห่งชาติ ตลอดจน คณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง และสมาชิกกลุ่มร้านวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง 1 เข้าร่วมกิจกรรม ส่งมอบโครงการ

วิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง เกิดขึ้นจาการรวมตัวของสมาชิกนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง 1 ร่วมตั้งกลุ่มกันขึ้นมา เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มอาชีพ ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บางโฉลง ในการฝึกอาชีพและผลิตสินค้าแต่ไม่มีที่รองรับด้านการตลาด ทางนิติฯ จึงได้ไปจดวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง 1 เมื่อปี พ.ศ.2560 โดยมีสมาชิกเป็นลูกบ้านของนิติฯ เริ่มต้นที่ 25 คน ปัจจุบัน มีกลุ่มซุ้มเครื่องซักผ้า 85 คน มีเงินลงทุนร่วม 425,850 บาท มีกลุ่มปลูกผักและดอกดาวเรือง 15 คน มีเงินลงทุนร่วม 12,500 บาท และมีกลุ่มร่านค้าชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและจุดประกายโดยไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบี ธนชาต และการเคหะแห่งชาติ มีสมาชิก 120 คน เงินสะสมหุ้น 98,000 บาท มีผู้ค้าที่นำผลิตภัณฑ์มาร่วมออกร้าน 27 คน มูลค่าสินค้าหมุนเวียน 50,000 บาท

เป้าหมาย 1.ทำให้เป็นร้านค้าและสวัสดิการชุมชน 2.เปิดเป็นร้านธงฟ้า 3.เปิดรับสมาชิก ทั้งชุมชนเอื้ออาทรให้มากที่สุด 4.สร้างรายได้ให้กับชุมชน อย่างยั่งยืน และ 5.สนับสนุนให้ชุมชนผลิตสินค้าสู่ตลาดภายนอกให้มากยิ่งขึ้น โดยบรรยากาสภายในงาน ได้มีกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ ในชุมชน และการแข่งขันการร้อยดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สมาชิกในชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง 1 ช่วยกันดูแล ด้านนายดุลมลชัย วิวัฒน์วรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้กล่าว สำหรับร้านวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง 1 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ ของทีเอ็มบีและธนชาต ที่เล็งเห็นความสำคัญของชาวชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ภายใต้โครงการ จุดประกายโดยไฟ-ฟ้า คำว่า ไฟ-ฟ้า คำว่าไฟ คือไฟที่อยู่ในตัวผู้อาศัยอยู่ในชุมชน ทุกคน ถือว่าถ้ามีไฟในตัวแล้ว ทีเอ็มบีและธนชาต ก็จะนำฟ้ามาประธานให้ ในส่วนของโครงการดีๆ อย่างชุมชนบางโฉลง 1 มีการทำผลิตภัณฑ์น้ำพริก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชองชุมชนเองแล้ว แต่ยังขาดในเรื่องของการส่งเสริม สนับสนุนร้านค้าของทางชุมชน ทีเอ็มบีและธนชาต จึงเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของร้าค้าให้กับชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง 1 ทางด้าน นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย ทีเอ็มบีและธนชาต ได้กล่าว การที่ทีเอ็มบีและธนชาต เข้ามาสนับสนุนสร้างร้านวิสาหกิจฯ เพราะเห็นว่าทางชุมชน มีสินค้าอยู่แล้ว โดยพยายามจะรวบรวมสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนเอาขึ้นมาขายเพื่อเป็นระบบเพื่อปันผลกับสูทางด้านของชุมชน ทำให้ชุมชนแข็งแรงขึ้น และทำให้ชุนชนมีช่องทางขายสินค้า คือเป้าหมายของโครงการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*