สังคมท้องถิ่น

กฟผ. ลุยต่อ นำเข้า LNG 5.5 ล้านตัน ตามมติ กบง.

%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c-%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2-lng-5-5-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95

กฟผ. พร้อมนำเข้า LNG ตามมติ กบง. ในปี 2564 – 2566 ในปริมาณรวมไม่เกิน 5.5 ล้านตัน เพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. คาดสามารถเปิดประมูลได้ภายในไตรมาสแรกของปีหน้า

นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงมติ การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ว่า ที่ประชุมรับทราบแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) เพื่อใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ระหว่างปี 2564 – 2566 อันประกอบด้วย โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ หรือโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ กฟผ. มีแผนนำเข้าในปี 2564 ปริมาณไม่เกิน 1.9 ล้านตัน ปี 2565 ปริมาณไม่เกิน 1.8 ล้านตัน และปี 2566 ปริมาณไม่เกิน 1.8 ล้านตัน โดย กฟผ. จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้ หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (TPA : Third Party Access) และข้อกำหนดอื่น ๆ ตลอดจนการพิจารณาปริมาณการนำเข้าที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดภาระ Take or Pay ของประเทศ

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กฟผ. อยู่ระหว่างเตรียมการนำเข้า LNG โดยคาดว่าจะเปิดให้ มีการประมูลราคาผู้จัดหาและนำเข้า LNG ให้กับ กฟผ. ประมาณไตรมาสแรกของปี 2564

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*