สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย นายภูมินันท์ ขวัญเมือง ประธาน นายวิชัย จันทร์จำรูญ นายสกล รุ่งโรจน์ นางสาวประภาพรรณ เส็งวงศ์ นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต นางอุษา สังข์น้อย นางสาวพาสนา ชลบุรพันธ์ นางอารี แก้วสถิตวงศ์ นางสาวษิญาดา แก้วสดแสง และนางสาวชลิตา พนเจริญสวัสดิ์ นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมลงพื้นที่เก็บภาพการสัมภาษณ์เชิงประจักษ์ด้วย

ในการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารนำเสนอ การให้สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เช่น ผู้บังคับบัญชา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครูผู้สอน เพื่อนร่วมงาน ผู้นำชุมชน คนในชุมชน ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564 ของจังหวัดสมุทรปราการ ภายหลังการศึกษาข้อมูลเสร็จสิ้น คณะอนุกรรมการได้นำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยคัดเลือกระดับจังหวัด 2 คน

สำหรับผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯในครั้งนี้จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นางสาวชูศรี สัตยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 2.นางวรรณดี จอกทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอบางบ่อ 3.นางสาวธารารัตน์ สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการและ 4.นางสาวพรรณี ม่วงน้ำเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*