สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-6

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พ.ย.63 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ที่ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกล ต้องการให้เยาวชนไทย มีความสามารถ และมีจิตสำนึกรักชาติ มีความสามัคคี และเห็นประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ โดยขอให้ลูกเสือ เนตรนารีทุกคน ร่วมกันทำความดี ปกป้องรักษาชาติตามพระราชปฏิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วยพระอาการโลหิตเป็นพิษ ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การคมนาคม กิจการเสือป่าและลูกเสือ ทั้งยังทรงเป็นกวีเอกที่เก่งกาจในด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี โดยมี กองลูกเสือ เนตรนารี ของสถานศึกษาทุกสังกัด และคณะลูกเสือชาวบ้าน ในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*