สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a

เทศบาลตำบลบางปู จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบสะพานเลียบชายทะเลเทศบาลตำบลบางปู

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 พ.ย.63 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบสะพานเลียบชายทะเลเทศบาลตำบลบางปู โดยมี นายธานี คุ้มวงศ์วาน วิศวกรงานทาง นายสมบูรณ์ พรมเสน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และดร.พินัย จินชัย ผู้เชี่ยวชาญ สมุทรศาสตร์ และวิศวกรรมชายฝั่ง เป็นตัวแทนจากลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด บริษัทไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เซาท์อีสเอเชีย เทคโนโลยี จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายนำเสนอสาระสำคัญโครงการ ซักถามข้อสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง กลุ่มผู้นำชุมชน ตัวแทนสถานศึกษา และพ่อค้า ประชาชน ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ พื้นที่ของเทศบาลตำบลบางปู มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ปัญหาที่เกิดตามมาคือปัญหาการจราจรติดขัดภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู และพื้นที่ใกล้เคียง เทศบาลตำบลบางปู ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบสะพานเลียบชายทะเล โดยอาศัยพื้นที่ของเขตแนวชายฝั่งทะเลที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาให้เป็นเส้นทางคมนาคม ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรแล้วยังสามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทาง สันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อีกด้วย โดยพื้นที่ศึกษาโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ตั้งแต่บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบางปูใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้าน และหมู่ที่ 4 ตำบลท้ายบ้าน

สำหรับ การจัดประชุมรับความคิดเห็น ในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพ่อค้า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้แสดงความคิดเห็น สะท้อนข้อกังวลใจ และร่วมเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะพิจารณาภาพรวมที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งระบบ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิตของชุมชน สภาพสังคมในปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โครงการฯ น้อยที่สุด โดยจะนำข้อเสนอต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการไปปรับใช้ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*