สังคมท้องถิ่น

ชมรมตำรวจโรงงานสากล จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR & AED

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94

ชมรมตำรวจโรงงานสากล จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR & AED จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจัดงานเลี้ยงสรรสรรค์ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 28 พ.ย.63 ตามที่ชมรมตำรวจโรงงานสากล ก่อตั้งขึ้นมาจาก สมาชิกอาสาสมัครชาวต่างชาติ ช่วยเหลืองานกับตำรวจตามโรงงานต่างๆ ซึ่งมี พลตํารวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา เป็นผู้คิดริเริ่มเพื่อหาแนวร่วมจากภาคเอกชนเน้นการแจ้งข่าวป้องกันยาเสพติดในโรงงาน มีผู้ประกอบการทั้งคนไทย และชาวต่างชาติคอยสนับสนุน ตามหลักปรัชญา 3 ขาว ประกอบด้วย (1) พนักงานสีขาว พนักงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีระเบียบวินัยในการทำงานยึดถือกฎกติกาของโรงงาน (2) โรงงานสีขาว ไม่มีแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติด 3) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาสมาชิกชมรมตํารวจโรงงานสากลให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการช่วยเหลือสังคม และพัฒนาประเทศชาติ

โดยนายธีระ เจริญกิจไพศาลกุล หรือนาย จาง เหวิน ฮ้วน และเพื่อนๆ ได้รวมตัวก่อตั้งชมรมตำรวจโรงงานสากล โดยได้รับการอนุมัติจาก พลตำรวจเเอก วิระชัย ทรงเมตตา เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยบรรยากาศภายในงาน ได้มีการจัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR & AED และงานเลี้ยงสรรงสรรค์ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีพลตํารวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ผู้ก่อตั้งสมาคมตำรวจโรงงาน และชมรมตำรวจโรงงานสากล นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และ ส.ส.ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึง ดร. หลี่ ยิ่งหยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ในฐานะทูตไต้หวัน ประจำประเทศไทย เป็นแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เข่าร่วมงานสมัมนาและงานประจำปี 2563 นี้

ชมรมตำรวจโรงงานสากลมีแนวคิดริเริ่มจาก พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา เพื่อหาแนวร่วมจากภาคเอกชนเน้นเหตุการแจ้งข่าวป้องกันยาเสพติดในโรงงาน มีผู้ประกอบการทั้งคนไทย และชาวต่างชาติคอยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาสมาชิกตํารวจโรงงานให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการช่วยเหลือสังคม และพัฒนาประเทศชาติ โครงการนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยขยายการลงทุน รวมทั้งเป็นตัวจูงใจให้นักธุรกิจต่างประเทศมาลงทุนในไทย อาทิ ชาวไต้หวัน และชาวญี่ปุ่นที่มาตั้งฐานการผลิตในไทยเป็นจำนวนมาก ส่งผลพวงต่อการสร้างงาน สร้างอาชีพคนไทย

นายธีระ เจริญกิจไพศาลกุล นายกชมรมตำรวจโรงงานสากล กล่าวว่า การกระทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวงการชาวไต้หวันในเมืองไทย ทุกคนต่างซาบซึ้งถึงบุญคุณของพ่อหลวง ที่ให้เราได้สร้างเนื้อสร้างตัวในเมืองไทย เมื่อพี่น้องมีความลำบาก เราก็เต็มอกเต็มใจที่ยื่นมือเข้าหา โดยยึดมั่นคำสั่งสอนว่า ได้จากสังคม คืนสู่สังคม มาตลอด และเราได้มีการสาบานตนว่า พวกเรา ชมรมตำรวจโรงงานสากล ขออาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดิน และตามแนวคิด ไทย-ไต้หวันพี่น้องกัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*