สังคมท้องถิ่น

โครงการติดตั้งและวางระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0

โครงการติดตั้งและวางระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มูลค่ารวมโครงการ กว่า 87 ล้านบาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติงบประมาณสร้างศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นที่บริเวณชั้น 6 อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งเตือน และระวังภัยให้กับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยในงานสืบสวนสอบสวน และแจ้งเหตุผู้ต้องสงสัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และยกระดับภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยให้กับจังหวัดสมุทรปราการ เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (Network) ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะใช้ในงานทางด้าน IT สำหรับขยายระบบความปลอดภัย และระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

จากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าจังหวัดสมุทรปราการมีปัญหาอาชญากรรมสูงที่สุดแห่งหนึ่ง แต่การติดตามจับกุมกลับทำได้ต่ำที่สุดในพื้นที่ภาคกลาง การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัย เพื่อรวมข้อมูล (Big data) จากระบบหรืออุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กล้องวงจรปิด เซนเซอร์อัจฉริยะ (IOT) ระบบบริหารการจราจร รวมถึงการสร้างให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการอย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด แบ่งออกเป็น 4 เฟส ได้แก่ปีงบประมาณ 2561 ,2562 ,2563 และ 2564 โดยเฟสแรกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ด้วยการจัดทำศูนย์ควบคุม บริเวณชั้น 6 อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 200 ตัว ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ และศูนย์ควบคุมตามสถานีตำรวจอีก 3 แห่งได้แก่ สภ.เมืองสมุทรปราการ สภ.สำโรงเหนือ และสภ.บางปู เพื่อให้มีข้อมูลควบคู่ไปกับศูนย์ใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าไปแก้ปัญหา โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุด้านอาชญากรรมตามจุดเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
ส่วนเฟสที่ 2 จะติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตพื้นอำเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญย่านเศรษฐกิจ เพิ่มอีกจำนวน 250 ตัว สำหรับเฟสที่ 3 จะติดตั้งกล้องวงจรปิดอีกจำนวน 250 ในเขตพื้นที่อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง ส่วนเฟสที่ 4 ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 300 ตัว ในเขตพื้นที่อำเภอพระประแดง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยหลังจากโครงการครบทุก 4 เฟส เรียบร้อยแล้ว จะทำให้เกิดโครงข่ายการรักษาความปลอดภัยครอบคลุบครบทุกพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมมูลค่าโครงการ 87,200,000 ล้านบาท

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*