สังคมท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม

%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ส่งเสริมการมีงานสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุและแรงงานนอกระบบ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 พ.ย.63 ที่ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนเจริญสุข หมู่ 9 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอสมุทรปราการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สนับสนุนจัดโครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ส่งเสริมการมีงานสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุ และแรงงานนอกระบบ ตำบลบางปูใหม่ ได้มาเรียนรู้ ฝึกทักษะการทำผ้ามัดย้อม จำนวน 2 รุ่น ระยะเวลา 6 วัน ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุ และแรงงานนอกระบบ เกิดทักษะฝีมือ นำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ หรือหากมีการรวมกลุ่มกันก็สามารถสร้างเป็นสินค้าของกลุ่มเพื่อจำหน่ายได้ โดยมี นางกมลลักษณ์ รูปงามดี แพทย์ประจำตำบลบางปูใหม่ คณะกรรมการชุมชนเจริญสุข กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มแรงงานนอกระบบ เข้าร่วมโครงการ

โดยมี นายฐปกร มฤคทัต ผู้ประสานงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ และรัตนา สุวรรณา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องของเนื้อผ้าประเภทต่างๆ และเนื้อผ้าที่ใช้สำหรับงานผ้ามัดย้อม จากนั้น ได้เริ่มสอนวิธีการมัดผ้าเพื่อให้ได้ออกมาเป็นลายแบบต่างๆ โดยผู้ฝึกอบรมได้นำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใส่แล้วมาผ่านวิธีการของการทำผ้ามัดย้อมให้เกิดเป็นลายต่างๆ ที่มีสีสันสดใส สวยงาม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*