ท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-3

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฯ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำเดือนธันวาคม 2563

เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 2 ธ.ค.63 ที่ห้องประชุมศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฯ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอฯ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอเมืองฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยวาระการประชุมเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในเดือนธันวาคม มีกำหนดจัดจำนวน 7 ครั้ง รวมทั้งการแจ้งกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ในเดือนธันวาคม 2563 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนธันวาคม 2563 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาดูแลคูคลอง เก็บขยะ ทำความสะอาดริมคลอง ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้บริเวณริมคลอง

ในระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี

นอกจากนั้น ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ยังมีนายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ มาพูดคุยให้ความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ได้รับทราบ เพื่อไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*