สังคมท้องถิ่น

บรรยากาศการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อมจากเสื้อขาวและกระเป๋า เพื่อส่งเสริมการมีงาน

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97

บรรยากาศการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อมจากเสื้อขาวและกระเป๋า เพื่อส่งเสริมการมีงานสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุและแรงงานนอกระบบ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 ธ.ค.63 นายฐปกร มฤคทัต ผู้ประสานงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อมจากเสื้อขาวและกระเป๋า เพื่อส่งเสริมการมีงานสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุ และแรงงานนอกระบบ ตำบลบางปูใหม่ ได้มาเรียนรู้ ฝึกทักษะการทำผ้ามัดย้อม เพื่อให้สามารถนำความรู้ทักษะไปสร้างโอกาสในการมีงานทำ เพิ่มศักยภาพของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพในด้านต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนจำนวน 2 รุ่น ระยะเวลา 6 วัน ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนเจริญสุข หมู่ 9 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอสมุทรปราการ โดยมีนางกมลลักษณ์ รูปงามดี แพทย์ประจำตำบลบางปูใหม่ คณะกรรมการชุมชนเจริญสุข และนางรัตนา สุวรรณา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ แก่กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เข้าร่วมโครงการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*