ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89

โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานรับรางวัลพร้อมเฉลิมฉลองความสำเร็จ ในโอกาสที่โรงเรียนสมุทรปราการรับรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 โดยมี นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นายวรพจน์ สิงหาราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนเข้าร่วม

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการประกวดแข่งขันโครงการนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา รางวัลพระราชทานเป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 56 ได้มีการประกาศผลการแข่งขันให้โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภท มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ประทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน แก่ โรงเรียนสมุทรปราการ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า รางวัลอันทรงคุณค่านี้ ได้มาด้วยพลังแห่งการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ จึงขอให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและนักเรียน ได้มีความตระหนักในรางวัลอันมีเกียรติและทรงคุณค่านี้ และขอให้ช่วยกันรักษาความดีงามนี้ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*