สังคมท้องถิ่น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%88-3

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2563 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)

สำหรับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้ มีผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกฤติยา ก้อนทอง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฎิบัติการ 2 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฎิบัติการ 1 นายสุทัศน์ สุวรรณผ่องใส รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการพาณิชย์ นายมนัส โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายบำรุงรักษา นายไชยยศ ชูปัญญา รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายสนุบสนุนธุรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ พนักงานและลูกจ้าง ทสภ. รวมถึงผู้ค้ารายย่อยภายใน ทสภ. รวมจำนวน 50 คน โดยผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมทุกคนร่วมสวมเสื้อเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์กันอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณหอพระพุทธมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว ทสภ. เคารพสักการะ รวมถึงบริเวณหน้าอาคาร AOB

โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ว ยังเป็นการแสดงออกซึ่งสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ รวมถึงเป็นการร่วมกันทำความดี โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษกิจพอเพียงและน้อมนำพระราชปณิธานการบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ และการทำความดีด้วยหัวใจของรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 มาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงาน เนื่องจาก ทสภ. เป็นท่าอากาศยานที่ต้องให้บริการที่ดีมีความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเหนือระดับสากล และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการได้ ซึ่งจะทำให้ ทสภ. มีความเจริญรุ่งเรือง ส่งผลดีทั้งต่อองค์กรและประเทศชาติ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*