สังคมท้องถิ่น

ครอบครัว”ปิยนันทวารินท์”ร่วมกับ ผู้บริหารบริษัท บัซ โซลูชั่น โกลบอล จำกัด ทำบุญวันคล้ายวันเกิด

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c

ครอบครัว”ปิยนันทวารินท์”ร่วมกับ ผู้บริหารบริษัท บัซ โซลูชั่น โกลบอล จำกัด ทำบุญวันคล้ายวันเกิดของ นางสาวกัญญ์นลิน ปิยนันทวารินทร์ ณ ภายในพระอุโบสถวัดโมฬีโลกายาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ครอบครัว “ปิยนันทวารินท์” โดยนายไตรภพ-นางศิริภัสสร ปิยนันทวารินท์ 2 ผู้บริหาร บริษัท ปิยะซันต์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับผู้บริหารบริษัท บัซ โซลูชั่น โกลบอล จำกัด โดย นายเชวง คุณชยางกูล และนางสาวกัญญ์นลิน ปิยนันทวารินท์ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิด ณ ภายในพระอุโบสถวัดโมฬีโลกายาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายไตรภพ ปิยนันทวารินท์ ประธานในการจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ในงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ นางสาวกัญญ์นลิน ปิยนันทวารินทร์ ในการนี้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยทานแล้ว ยังได้มอบเงินทำบุญ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)เพื่อให้การสนับสนุนการเล่าเรียน ธรรมบาลีกับสำนักเรียนแห่งนี้ด้วย พร้อมรับน้ำประพรมน้ำพระพุทธมนต์ หลังจากนั้น นำภัตตาหาร ข้าวหมูแดง น้ำแข็งไส ใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรสำนักเรียน วัดโมฬีโลกยาราม ราชวรวิหาร กว่า 420 รูป โดยมีนางสาวภารดี ปิยนันทวารินทร์ นายพงศ์ศิริ ปิยนันทวารินทร์ นางสาวสุพรรณา มีนิล นายไพบูลย์ บริสุทธิ์ นางพิมพ์ศิริ บริสุทธิ์ เพื่อนๆและบริษัท ตู่ค้าร่วมงานอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*