ผู้ว่าราชการจังหวัด

โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดการประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพระสมุทรเจดีย์ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยมีนายวีระพงษ์ ประสาทศิลปิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ไตรภาคี) ซึ่งมีหน่วยงานราชการของจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานราชการท้องถิ่นและท้องที่ สื่อมวลชน สถานศึกษา และผู้นำชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ซึ่งได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตลอดปี 2563 และชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ส่วนเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินกิจการ และการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน โดยได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้เสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินการร่วมกันกับทุกภาคส่วนต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*