สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ แนะให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพและออกกำลังกายที่เหมาะสมป้องกันโรค

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%83

จังหวัดสมุทรปราการ แนะให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพและออกกำลังกายที่เหมาะสมป้องกันโรคข้อเสื่อมและโรคในวัยชรา

ทุกวันนี้ประเทศไทยได้กลายเป็น “สังคมสูงวัย” มาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว เมื่อสัดส่วนประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) สูงถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งที่เริ่มมีผู้สูงวัยเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันคนจะมีอายุยืนยาวขึ้น จึงจำเป็นควรหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ควรใส่ใจโรคข้อเสื่อมและโรคที่เกิดขึ้นในวัยชราให้มากขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่เมื่อป่วยเป็นโรคข้อและกระดูก มักไม่ใส่ใจรักษา เข้าใจว่าเป็นโรคธรรมดาทั่วไป และคิดว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดจนทำให้กระดูกเสื่อมลงเรื่อยๆ และอาจพิการถาวรได้

สำหรับการป้องกันที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ข้อต่อของร่างกายมีการเคลื่อนไหว ได้แก่ การเดิน การว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เต้นแอโรบิก อย่างไรก็ดีควรเลือกวิธีการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับร่างกายตัวเอง สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคข้อแล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ลดหรืองดอาหารที่ทำให้น้ำหนักขึ้นได้ง่าย เช่น อาหารที่มีรสหวาน รสมัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจทำให้ข้อได้รับความกระทบกระเทือน หรือเกิดการกระแทก เช่น ยกหรือแบกของหนักมากๆ หรือเล่นกีฬาที่มีการวิ่งกระโดด หมั่นบริหารข้อ และควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*