สังคมท้องถิ่น

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุม ครั้งที่ 6 /2563

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 17 ธ.ค.63 ที่ ห้องประชุมมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายประกิต ศิลพิพัฒน์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 6 /2563 เพื่อระดมแผนความคิด ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายภูธนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตลอดจน ตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม กันอย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ

โดยการประชุมในครั้งนี้ นายประกิต ศิลพิพัฒน์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ หัวข้อ สมุทรปราการ เมืองปลอดภัย ทุกคนสดใส่ไร้โควิด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยตระหนักให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ โดยจินตนาการผ่านการวาดภาพระบายสี ออกมาเป็นงานศิลปะได้อย่างสวยงามตาม หัวข้อ สมุทรปราการ เมืองปลอดภัย ทุกคนสดใส่ไร้โควิด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดวาดภาพ ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ ทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ ที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดคอนเสิร์ตท่องเที่ยวบันเทิงเพื่อการกุศล ประจำปี 2564 ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19 ผ่านพ้นไป โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตท่องเที่ยวบันเทิงเพื่อการกุศล และระเบียบวาระอื่นๆ ก่อนปิดการประชุม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*