สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-9

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 ธ.ค.63 ที่วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมทั้งประชาชนจังหวัดสมุทรปราการร่วมพิธี และพระครูวิมลศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองจังสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จากวัดในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม โดยประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา จึงเห็นควรให้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ด้วยดี และในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันทำความดีถวายถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*