สังคมท้องถิ่น

ชมรมแอโรบิคหมู่บ้านพฤกษา 59/1 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81

ชมรมแอโรบิคหมู่บ้านพฤกษา 59/1 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกของชมรมฯ

ที่ลานเอนกประสงค์หมู่บ้านพฤกษา 59/1 ซอยวิทยุการบิน ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ชมรมแอโรบิคหมู่บ้านพฤกษา 59/1 นำโดย นางอาภรณ์ วัฒนา ประธานชมรมฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกของชมรมแอโรบิคหมู่บ้านพฤกษา 59/1 เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมี นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ แก่สมาชิกชมรมแอโรบิคพฤกษา 59/1 พร้อมด้วยผู้ช่วยสุภาพ รอดพงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ตลอดจนครูผู้สอนการเต้นแอโรบิค และสมาชิกของชมรมฯ เข้าร่วมในกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ในครั้งนี้

โดยบรรยากาศในการจัดงานสมาชิกของชมรมแอโรบิคหมู่บ้านพฤกษา 59/1 และครูผู้สอนเต้นแอโรบิค ได้ร่วมเต้นแอโรบิค และเต้นรำประกอบเพลง รวมทั้งยังร่วมจับของขวัญของรางวัล และรับประทานอาหารร่วมกัน ทำให้บรรยากาศในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความรัก ความสามัคคี รวมทั้งมีความอบอุ่นและเป็นกันเอง อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*