สังคมท้องถิ่น

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียนตามโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%88

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียนตามโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย”

ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายปิยสนธิ์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง นายประยุทธ ดำรงค์สุทธิพงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่านสำโรง พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่านสำโรง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ภายในงานได้มีการนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ของโรงเรีย

ด้วย สำหรับโรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 1,590 คน และเป็นโรงเรียนแห่งที่ 54 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน
โดยโครงการดังกล่าวทาง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจ ต่อความเป็นไปและพัฒนาการของสังคมโลก เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน สำหรับในปี 2563 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก 6 แห่ง รวมเป็น 58 แห่ง ใน 58 จังหวัด โดยตั้งเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*