ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมรวมพลคนรักสุขภาพตากอากาศบางปู เชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วม “โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%95%e0%b8%b2

ชมรมรวมพลคนรักสุขภาพตากอากาศบางปู เชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วม “โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2564”

ที่ลานแอโรบิคภายในสถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ครูสมลักษณ์ พาหาสินธุ์ ครูสอนเต้นแอโรบิคแด้นซ์ และสมาชิกชมรมรวมพลคนรักสุขภาพตากอากาศบางปู เชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วม“โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2564” โดยทางชมรมรวมพลคนรักสุขภาพตากอากาศบางปู ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมน่าอยู่ อยู่เย็นเป็นสุข โดยต้องการให้ประชาชนสามารถดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพตนเองได้ ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในเขตพื้นที่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทางด้าน ครูสมลักษณ์ พาหาสินธุ์ ครูสอนเต้นแอโรบิคแด้นซ์ ได้กล่าว สำหรับ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเต้นแอโรบิค จะมีขึ้นทุกวันจันทร์ –วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 น.-18.30 น.ทั้งนี้ ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางชมรมรวมพลคนรักสุขภาพตากอากาศบางปู จะปิดลานแอโรบิค ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – วันที่ 3 มกราคม 2564 โดยจะเปิดลานแอโรบิคตามปกติ วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลาเดิม 17.30 น.-18.30 น.จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ ต.บางปู เข้าร่วมโครงการฯ ฟรี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*