ท้องถิ่น

สนามฟุตซอลแพนด้าสมุทรปราการ จัดการแข่งขันฟุตซอล 5 คน

%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9f%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b

สนามฟุตซอลแพนด้าสมุทรปราการ จัดการแข่งขันฟุตซอล 5 คน รายการ FUTSAL ACK KAMPOO U 16

ที่สนามฟุตซอลแพนด้าสมุทรปราการ ซอยเทศบาลบางปู 68 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ นายรณชัย มงคลสืบสกุล กรรมการบริหารสโมสรฟุตบอลแพนด้า จัดการแข่งขันฟุตซอล 5 คน รายการ FUTSAL ACK KAMPOO U 16 โดยมี โรงเรียน สโมสร และกลุ่มเยาวชน ส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 30 ทีม แบ่งออกเป็น 10 สาย สายละ 4 ทีม สนามฟุตซอลแพนด้าสมุทรปราการ มีนโยบายด้านการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและเยาวชน มีโอกาสได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยการจัดการแข่งขันกี่ฬาฟุตซอล รายการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายในรูปแบบของเกมส์การแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และกฎกติกา ผู้เล่นต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎ กติกาการแข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในการเล่นกีฬาที่มีลักษณะเป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ดังนั้น ฟุตซอลเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นมีระเบียบวินัยในตนเอง อีกทั้ง ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรง ช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบการหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบการไหลเวียนของโลหิต เป็นต้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*