ศาสนาและการศึกษา

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97-2

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน จัดโครงการประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ธ.ค.63 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ สมุทรปราการเมืองปลอดภัย ทุกคนสดใส่ไร้โควิด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และความสามารถป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนฝึกทักษะความสามารถ ถ่ายทอดจิตนาการ ในการวาดภาพระบายสี ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้ง ยังเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ว่าเป็นเมืองสดใส ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังกวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมี นายประกิต ศิลพิพัฒน์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี นางสาวธัญสุดา งามธนวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผู้นำชุมชน ตัวแทนสถานประกอบการ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับ การจัดโครงการประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 นี้ มีโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 23 โรงเรียน โดยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 100 คน โดยมีครูผู้ควบคุม จำนวน 30 คน ร่วมทั้งสิ้น จำนวน 130 คน เข้าร่วมโครงการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*