สังคมท้องถิ่น

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย แก่ผู้กระทำผิดในคดี พ.ร.บ.จราจรทางบก และคดีขับรถประมาทที่ถูกคุมประพฤติ

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยบริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ “ชีวิตใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีนายนนทจิตร เนตรพุกกณะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้กระทำผิดในคดี พ.ร.บ.จราจรทางบก และคดีขับรถประมาทที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 คน

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการมีผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา ที่ศาลได้ให้โอกาสในการแก้ไขตัวเอง โดยสั่งให้คุมความประพฤติไว้ให้อยู่ในความดูแลจำนวนมาก โดยมีสาเหตุเกิดจากผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ฝ่าฝืนกฎจราจร ขาดจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย ขาดความตระหนักถึงโทษภัยของสุรา และขาดความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผู้กระทำผิดเหล่านี้สมควรได้รับการอบรมความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย

สำหรับการจัดอบรมอบรมความรู้ “ชีวิตใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับผู้กระทำผิด ให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากการเมาแล้วขับ และโทษภัยจากการดื่มสุรา ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเตือนให้มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*