สังคมท้องถิ่น

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จัดทำอาหารปรุงสุก ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-5-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จัดทำอาหารปรุงสุก ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แจกจ่ายให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถานีกาชาดที่ 5

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ธ.ค.63 ที่หน้าอาคาร สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส สังกัดสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางพาณี อนรรฆเดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส นางวาสนา วัฒนจินดาเลิศ พยาบาลหัวหน้าหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย พร้อมด้วย บุคลากร สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลท้ายบ้าน และตำบลท้ายบ้านใหม่ จัดทำอาหารปรุงสุก ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เมนู ผัดกระเพรา ไข่ต้ม จำนวน 200 กล่อง แจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถานีกาชาดที่ 5

โดยมี ผู้ใหญ่สมมาท วงษ์บุญรอด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลท้ายบ้าน ผู้ใหญ่อำนาจ บุญทิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลท้ายบ้านใหม่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นตัวแทน สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส นำข้าวกล่อง แจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถานีกาชาดที่ 5 เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*