สังคมท้องถิ่น

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานบรรเทาทุกข์

%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-5-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7-2

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ครบรอบ 100 ปี

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 ธ.ค.63 ที่สำนักงานสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส นำโดย นางพาณี อนรรฆเดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส นางวาสนา วัฒนจินดาเลิศ พยาบาลหัวหน้าหน่วยครัวเคลื่อนที่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และบุคลากร สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ครบรอบ 100 ปี โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พญ.ขวัญยุพา สุคนธมาน รองผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางกาญจนา ปั้นศิริ นางณัฐธิดา เจนนาวิน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายวิศิษฐ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นางทะนิเทศ กันทะ ตัวแทนมูลนิธิร่วมกตัญญู ตลอดจน คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลท้ายบ้าน และตำบลท้ายบ้านใหม่ เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับ ภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ คือให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยที่ครบวงจรได้อย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การบริการด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ฝึกอบรมความรู้ด้านภัยพิบัติ และความรู้ด้านสุขภาพ โดยบรรยากาศภายในงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ครบรอบ 100 ปี ได้จัดกิจกรรมแสดงสื่อวีดีทัศน์ภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ กิจกรรมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงการให้บริการ ของสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส อาทิ เช่น บูธแอปพลิเคชั่น พ้นภัย บูธการให้บริการทางการแพทย์ บูธชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทย บูธกิจกรรมอบรมดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตลอดจนการจัดทำอาหารปรุงสุก ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย พิธีมอบของที่ระลึก และพิธีทางพุทธศาสนา โดยได้นิมนต์ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดโสธรนิมิต มาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 100 ปี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*