สังคมท้องถิ่น

ผู้ใหญ่สมเกียรติ นำทีม ปราธ์ญ หมู่บ้าน และกลุ่มคนรักหมู่ 6 ท้ายบ้านใหม่ จัดทำน้ำมันเขียว

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1-%e0%b8%9b

ผู้ใหญ่สมเกียรติ นำทีม ปราธ์ญ หมู่บ้าน และกลุ่มคนรักหมู่ 6 ท้ายบ้านใหม่ จัดทำน้ำมันเขียวโสธรนิมิตต์สมุนไพร สินค้าโอทอปชุมชน หมู่ 6 ท้ายบ้านใหม่

ที่สำนักงานผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ กลุ่มคนรักหมู่ 6 ท้ายบ้านใหม่ นำโดย ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ และกลุ่มคนรักหมู่ 6 ได้จัดทำน้ำมันเขียว โสธรนิมิตต์สมุนไพร สูตร ดม นวด ทา สินค้าโอทอปของชุมชน หมู่ 6 ท้ายบ้านใหม่ ขึ้น โดยมี ทีม ปราธ์ญ หมู่บ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำน้ำมันเขียวสมุนไพร จำนวน 7 ท่าน ประกอบไปด้วย สท.ถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ผู้ช่วยสุภาพ รอดพงษ์ ผู้ช่วยสุนิษา โชติธนสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ ตลอดจน ทองมา กิ่งแก้ว นพภา อัครสุขจิต ไพบูรณ์ พาแก้ว และประเทือง ชมเชย มาอบรมให้ความรู้ แก่ตัวแทนกลุ่มคนรักหมู่ 6 ท้ายบ้านใหม่ ถึงวิธีทำน้ำมันเขียวโสธรนิมิตต์สมุนไพร เพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าโอทอปของชุมชน หมู่ 6 ท้ายบ้านใหม่

โดยขนาดของขวดที่บรรจุน้ำมันเขียวสมุนไพร จะมีอยู่ 4 ขนาด ได้แก่ ขนาด 24 ซีซี ราคา 90 บาท ขนาด 8 ซีซี ราคา 35 บาท ขนาด 5 ซีซี ราคา 25 บาท และขนาด 3 ซีซี ราคา 15 บาท สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ น้ำมันเขียวโสธรนิมิตต์สมุนไพร ในรูปแบบของชำรวย ของฝาก หรือของที่ระลึก ก็สามารถติดต่อได้ ณ ที่ทำการสำนักงานผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ หรือที่เบอร์โทร 094-326-6595 และ 089-489021

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*