ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิห่วงใยผู้ใช้บริการแจก New Normal set เป็นของขวัญปีใหม่

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%ab

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิห่วงใยผู้ใช้บริการแจก New Normal set เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ

วันนี้ (28 ธันวาคม 2563) นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมแจก New Normal set ประกอบด้วย หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ รวมถึงให้ผู้โดยสารตระหนักถึงการดูแลตัวเองโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารให้เดินทางอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด ในช่วงเทศกาลปีใหม่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*